tarmac
/ˈtɑː(r)mæk/

asfalt

tarcie, materac

ASFALT ma duże TARcie. Jak nie chcesz się o tym przekonać, połóż MAteraC.

https://www.flickr.com/photos/nicksie2008/14084976012

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 13.05.2017 13:44