concerned
/kənˈsɜː(r)nd/

zaniepokojony

concert - koncert
concerned - zaniepokojony

I was CONCERNED to hear that the CONCERT of prairie dogs had been cancelled.

Z NIEPOKOJEM przyjąłem wiadomość (Byłem ZANIEPOKOJONY, gdy usłyszałem), że KONCERT nieświszczuków został odwołany.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 06.06.2017 17:44