accent
/ˈæks(ə)nt/

akcent

akcent

The two gentlemen speak with a strong Scottish ACCENT. You’ll see how hilarious the film is.

Ci dwaj panowie mówią z mocnym szkockim AKCENTEM. Zobaczysz jaki zabawny jest ten film.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 24.06.2017 14:25