yelp
/jelp/

skomleć, skowyczeć

yes - tak, help - pomoc

YEs, I know you need hELP. But please, don’t YELP.

TAK, wiem, że potrzebujesz POMOCY. Ale proszę, nie SKOWYCZ.

https://pixabay.com/pl/labrador-pies-słodki-wycie-skowyt-1287297/

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 05.07.2017 09:32