improve
/ɪmˈpruːv/

poprawić, ulepszyć

improvise – improwizować

The situation will IMPROVE, when you IMPROVISE.

Sytuacja się POPRAWI, jeśli będziesz IMPROWIZOWAŁ.

 

How about drawing an association and sending it to us?

A może to narysujesz i wyślesz nam swoje skojarzenie?

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 15.12.2016 19:53