ADHD - attention deficit hyperactivity disorder
/ˌeɪ diː eɪtʃ ˈdiː/

zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD
Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 28.08.2017 13:47