truant
/ˈtruː.ənt/

wagarowicz

truteń

On jest TRUTNIEM, ponieważ jest WAGAROWICZEM.

Autor
Mikołaj Krupiński Skojarzenia użytkownika
Dodano: 17.10.2017 15:43