habit
/ˈhæbɪt/

zwyczaj; nawyk

habit

Mnisi mają taki ZWYCZAJ, że chodzą w HABITach.

Żródło obrazka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Habit

Autor
Mikołaj Krupiński Skojarzenia użytkownika
Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 17.10.2017 15:52