rise
/raɪz/

wzrastać

raj

The reasons for the RISE of tourism are multiple. But one of them is that this place is a "RAJ" (PARADISE).

Powodów WZROSTU turystyki jest wiele. Lecz jednym z nich jest, że to miejsce to RAJ.

Źródło: https://pixabay.com/p-661548/?no_redirect

Autor
Gabriela Skojarzenia użytkownika
Dodano: 23.10.2017 19:40