knife
/naɪf/

nóż

night - noc
knife - nóż

Can you see a KNIFE at NIGHT?

Czy widzisz NÓŻ w NOCY?

Dodano: 01.11.2017 12:18