orchard
/ ˈɔːtʃəd/

sad

orchid - orchidea
orchard - sad

In an ORCHARD, next to fruit trees, grow ORCHIDS.

W SADZIE, obok drzew owocowych, rosną ORCHIDEE.

Autor
Aleksandra Bączkiewicz Skojarzenia użytkownika
Dodano: 05.11.2017 19:20