affirm
/əˈfɜː(r)m/

stwierdzić; potwierdzić

a firm – firma (jakaś firma)

A FIRM AFFIRMed its commitment to its workers.

FIRMA POTWIERDZIŁA swoje zobowiązania wobec swoich pracowników.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 15.12.2016 20:57