expert
/ˈekspɜː(r)t/

ekspert

expert - ekspert

The two EXPERTS are listening to a child describing pictures. What is the EXPERTS’ task?

Dwóch EXPERTÓW słucha dziecka opisującego obrazy. Jakie jest zadanie EXPERTÓW?

https://www.youtube.com/watch?v=E136wOBMGJo

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 02.12.2017 14:13