shareholder
/ˈʃeə(r)ˌhəʊldə(r)/

udziałowiec

share - udział

That man HOLDS a lot of SHARES because he is a SHAREHOLDER.

Tamten mężczyzna TRZYMA wiele UDZIAŁÓW, ponieważ jest UDZIAŁOWCEM.

Autor
Mikołaj Krupiński Skojarzenia użytkownika
Dodano: 12.12.2017 16:56