diffusion combustion
/dɪˈfjuːʒ(ə)n kəmˈbʌstʃ(ə)n/

spalanie dyfuzyjne (mieszanie i spalanie w tym samym czasie)

come - przyjść, bust - zepsuć; diffusion - dyfuzja
diffusion combustion - spalanie dyfuzyjne (mieszanie i spalanie w tym samym czasie)

Pewien chemik Paweł przyszedł i zepsuł swojemu koledze Piotrkowi przeprowadzanie procesu dyfuzji spalając to co do tego przygotował. 

Some chemist Paul came (COME) and BUSTed his friend Peter performing a DIFFUSION process firing things which Peter prepared.

(ogólnie samo spalanie dyfuzyjne polega na mieszaniu i spaleniu się składników w tym samym czasie ale dla potrzeb niniejszej strony zdecydowałam, że chcę to oddzielić spalanie od dyfuzji które samodzielnie są dwoma różnymi procesami)

Autor
Jagoda M. W-cka Skojarzenia użytkownika
Dodano: 16.12.2017 18:15