Boxing Day
/ˈbɒksɪŋ deɪ/

drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

box - pudełko

Boxing Day is widely celebrated in countries that are part of the British Commonwealth. It's origins are obscure, but they date back centuries.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 27.12.2017 16:27