stair
/steə(r)/

stopień, schodek

star - gwiazda

Look! The rainbow STAIRS lead to the STARS.

Popatrz! Te tęczowe SCHODY prowadzą do GWIAZD.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 16.12.2016 12:36