flyer
/ˈflaɪə(r)/

ulotka

fly - latać

These FLYERs are FLYing.

Te ULOTKI LATAJĄ.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UH-60_PSYOP_Leaflet_Drop,_near_Hawijah,_Iraq_06_March_2008.jpg

Autor
Mikołaj Krupiński Skojarzenia użytkownika
Dodano: 19.02.2018 18:45