compass
/ˈkʌmpəs/

kompas, busola

come – przyjść, pass - przejść
compass  - kompas, busola

COME. We’ll PASS safely through the forest. We have a COMPASS.

CHODŹ. PRZEJDZIEMY bezpiecznie przez las. Mamy KOMPAS.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic-compass.jpg

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 16.12.2016 12:45