fallacy
/ˈfæləsi/

błędne rozumowanie

fall - upaść
fallacy - błędne rozumowanie

Your FALLACY will certainly “FALL” when the chain breaks.

Twoje BŁĘDNE ROZUMOWANIE z pewnością „UPADNIE”, gdy łańcuch pęknie.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overview_of_Fallacies.png

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 05.05.2018 08:57