parsley
/ˈpɑː(r)sli/

natka pietruszki

parcel - paczka
parsley - natka pietruszki

There is a PARSLEY inside this PARCEL.

NATKA PIETRUSZKI jest w tej PACZCE.

Źródło obrazka

Źródło obrazka

Autor
Mikołaj Krupiński Skojarzenia użytkownika
Dodano: 08.05.2018 06:30