fear
/fɪə(r)/

strach , lęk

fire

How can she overcome her FEAR of FIRE?

Jak ona może pokonać swój STRACH przed OGNIEM?

Dodano: 10.05.2018 18:47