sombre
/ˈsɒmbə(r)/

ponury

some beer - trochę piwa
sombre - ponury

They are SOMBRE because they have only SOME BEER left.

Oni są PONURZY, ponieważ zostało im tylko TROCHĘ PIWA.

Źródło obrazka

Autor
Mikołaj Krupiński Skojarzenia użytkownika
Dodano: 26.05.2018 09:58