accost
/əˈkɒst/

zaczepić

cost - koszt
accost  - zaczepić

I was ACCOSTED by four youths who asked me about the COST of food in my city. In fact, they wanted me to give them some money.

ZACZEPILI mnie czterej młodzieńcy, którzy zapytali mnie o KOSZT żywności w moim mieście. Właściwie to chcieli, abym dał im trochę pieniędzy.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 16.12.2016 14:06