sustenance
/ˈsʌstənəns/

wartości odżywcze

substance - substancja

Potatoes are full of nutritious SUBSTANCES: 10 vitamins and minerals, 4 grams of fibre, and 4 grams of protein. In some regions, potatoes are the main means of SUSTENANCE.

Ziemniaki zawierają wiele SUBSTANCJI odżywczy: 10 witamin i minerałów, 4 gramy błonnika oraz 4 gramy białka. W niektórych regionach ziemniaki są głównym źródłem POŻYWIENIA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Potato#/media/File:Russet_potato_cultivar_with_sprouts.jpg

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 05.06.2018 16:52