flu
/fluː/

grypa

floor

He was working on the cold FLOOR all day and that’s why he came down with FLU.

On pracował na zimnej PODŁODZE cały dzień i dlatego zachorował na GRYPĘ.

https://pixabay.com/en/influenza-flu-fever-grippe-cold-156098/

Dodano: 19.06.2018 12:22