hazard
/ˈhæzə(r)d/

niebezpieczeństwo; ryzyko

hazard
Autor
Mikołaj Krupiński Skojarzenia użytkownika
Dodano: 22.10.2018 16:03