Bank pomysłów

Jeżeli nie masz natchnienia na dodanie swojego skojarzenia, możesz skorzystać z poniższego Banku Pomysłów.

Angielskie słowo/wyrażenie

snort
/snɔː(r)t/

Tłumaczenie

parsknąć; prychnąć

Słowa-klucze
s nort - czyli z nart (tak niby po góralsku)
Opis

„Wyskakuj S NORT!” wrzasnął baca do juhasa.

„Pch!” PARSKNĄŁ niewzruszony juhas.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

admonish
/ədˈmɒnɪʃ/

Tłumaczenie

napomnieć, karcić, strofować

Słowa-klucze
administrator; Monica - Monisia
Opis

The ADMINIStrator admonished MONIca for using dirty words on an online forum.

ADMINISTRATOR SKARCIŁ MONISię za używanie brzydkich słów na forum internetowym.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

sinner
/ˈsɪnə(r)/

Tłumaczenie

grzesznik

Słowa-klucze
singer - piosenkarz, piosenkarka
Opis

This SINGER said, I am still a SINNER, but I can say with assurance that I am a sinner saved by God's grace.’

Ten PIOSENKARZ powiedział: „Nadal jestem GRZESZNIKIEM, ale mogę z całą pewnością powiedzieć, że jestem grzesznikiem zbawionym dzięki łasce Bożej”.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

dare
/deə(r)/

Tłumaczenie

odważyć się; mieć śmiałość

Słowa-klucze
Darek
Opis

DAREk! How DARE you!

DAREK! Jak ŚMIESZ!

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

recent
/ˈriːs(ə)nt/

Tłumaczenie

ostatni

Słowa-klucze
rysa
Opis

OSTATNIO mi RYSĘ zrobili na aucie. A to nowiuśkie auto jest!

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika