Najnowsze skojarzenia

squat
/skwɒt/

przysiad

squad - drużyna
squat - przysiad

I train SQUATS with my SQUAD at the gym. 
Trenuję PRZYSIADY z moją DRUŻYNĄ na siłowni.

Autor
Kuba Prus Skojarzenia użytkownika
Dodano: 13.06.2021 20:21

mine
/maɪn/

kopalnia; kopać

mine - moja

I MINE in a MINE which is MINE.

KOPIĘ w KOPALNI, która należy do mnie.

Autor
pa po pe Skojarzenia użytkownika
Dodano: 13.06.2021 20:15

waver
/ˈweɪvə(r)/

wahać się

wave - fala
waver - wahać się

She saw a huge WAVE and she started to WAVER whether to swim or not.

Zobaczyła ogromną FALĘ i zaczęła się WAHAĆ, czy pływać, czy nie.

Autor
Kuba Prus Skojarzenia użytkownika
Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 13.06.2021 20:03

ill
/ɪl/

chory

gil

Jesteś chory? Zwisa ci gIL z nosa...

Autor
pa po pe Skojarzenia użytkownika
Dodano: 13.06.2021 20:02

plume
/pluːm/

pióro; smuga

plum - śliwka
plume - pióro; smuga

A red PLUM with its stalk looks from a distance like a red bonfire with a PLUME of smoke.

Czerwona ŚLIWKA z ogonkiem wygląda z daleka jak czerwone ognisko ze SMUGĄ dymu.

Autor
Kuba Prus Skojarzenia użytkownika
Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 13.06.2021 19:51