Skojarzenia dodane przez użytkownika Gabriela

divine
/dɪˈvaɪn/

odgadywać

dywan
divine - odgadywać

Możesz ODGADNĄĆ, w jakim kraju wisi ten DYWAN?

Can you DIVINE in which country this carpet is hanging?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywan_perski

Dodano: 23.12.2017 12:34

diversity
/daɪˈvɜː(r)səti/

różnorodność

diver - nurek
diversity - różnorodność

Ten NUREK odkrywa bioRÓZNORODNOŚĆ każdego dnia.

This DIVER discovers bioDIVERSity every day.

https://www.goodfreephotos.com/vector-images/scuba-diver-vector-clipart.png.php

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diverse_e_Coli.png

Dodano: 04.12.2017 20:13

inhabit
/ɪnˈhæbɪt/

zamieszkać

habit - habit (zakonnicy, mnicha)
inhabit - zamieszkać

The mouse INHABITed his HABIT two days ago.

Mysz ZAMIESZKAŁA w jego HABICIE dwa dni temu.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%BCti_-_Ortsmuseum_-_Kloster_-_Pr%C3%A4mostratenser-Habit_IMG_5172.JPG https://pixabay.com/pl/mysz-akwarela-odosobniony-2121414/

Dodano: 04.12.2017 20:00

scatter
/ˈskætə(r)/

rozsypywać, rozrzucać

skate - łyżwa
scatter - rozsypywać, rozrzucać

She SCATTERed grass seeds in the garden and she had SKATES on her feet.

Ona ROZSYPAŁA nasiona trawy w ogródku a na stopach miała ŁYŻWY.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_080210-2740_Eragrostis_variabilis.jpg

https://pixabay.com/pl/%C5%82y%C5%BCwy-%C5%82y%C5%BCwiarstwo-figurowe-2176562/

Dodano: 04.12.2017 19:50

canopy
/ˈkænəpi/

baldachim (piętro koron "drzew")

konopia indyjska
canopy - baldachim (piętro koron "drzew")

Jedna mrówka mówi do drugiej: Nie widzieliśmy nieba, przez BALDACHIM, który utworzyły KONOPie.

https://pixabay.com/pl/photos/konopie/

 

Dodano: 04.12.2017 19:42