Skojarzenia dodane przez użytkownika Sir Lukas

poverty
/ˈpɒvəti/

ubóstwo

power - moc
poverty - ubóstwo

People protesting against POVERTY have shown their POWER flocking to the parliament building.

Ludzie protestujący przeciwko UBÓSTWU pokazali swoją MOC, gromadząc się pod sejmem.

 

Dodano: 06.11.2018 16:06

fencing
/ˈfensɪŋ/

szermierka

fence -płot, ogrodzenie
fencing - szermierka

They do FENCING behind the FENCE.

Oni uprawiają SZERMIERKĘ za PŁOTEM.

Dodano: 30.10.2018 16:30

angle
/ˈæŋɡ(ə)l/

kąt

angel - anioł
angle - kąt

What is the ANGLE of a landing ANGEL?

Jaki jest KĄT lądującego ANIOŁA?

 

 

Dodano: 09.10.2018 14:30

thrilled
/θrɪld/

zachwycony, podekscytowany

thriller (gatunek np. filmu)
thrilled - zachwycony, podekscytowany

Ten THRILLER jest naprawdę dobry. Jestem tak PODEKSCYTOWANY.

Dodano: 03.01.2017 19:01