Niniejszym sponsorom dziękuję za pomoc w wydaniu książki „Angielski w skojarzeniach. MemoSłówka. To działa!”

DogadamyCię https://www.dogadamycie.pl
6 atmosfer http://www.6atmosfer.pl/
Potyrała i Spółka S.C. http://potyrala.com.pl
PTS Ltd. http://www.pts-szczecin.pl/#contact
Technikum Informatyczne SCI http://www.sci.edu.pl