Bank pomysłów

Jeżeli nie masz natchnienia na dodanie swojego skojarzenia, możesz skorzystać z poniższego Banku Pomysłów.

Angielskie słowo/wyrażenie

mischief
/ˈmɪstʃɪf/

Tłumaczenie

figiel, psota, szelmostwo

Słowa-klucze
miss - tęśknić; chief - szef
Opis

There was a look of MISCHIEF in her eyes when she said, “I won’t MISS ye, CHIEF.”

W jej oczach pojawiło się ZŁOŚLIWE spojrzenie, gdy powiedziała: "Nie będę za tobą TĘSKNIĆ, SZEFIE".

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

astute
/əˈstjuːt /

Tłumaczenie

bystry, przenikliwy

Słowa-klucze
a student - student/ka
Opis

A STUDENT gave an ASTUTE response to my question.

STUDENT/KA udzielił/a BYSTRĄ odpowiedź na moje pytanie.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

supple
/ˈsʌpəl/

Tłumaczenie

jędrny; gibki

Słowa-klucze
supplement - suplement
Opis

Thanks to this dietary SUPPLEment, my skin is SUPPLE.

Dzięki temu SUPLEmentowi diety moja skóra jest JĘDRNA.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

purgatory
/ˈpɜːɡətəri/

Tłumaczenie

czyściec

Słowa-klucze
pure - czysty, gate - brama
Opis

When souls leave PURGATORY, they may go through a PURE GATE.

Kiedy dusze opuszczają CZYŚCIEC, mogą przejść przez CZYSTĄ BRAMĘ.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

species
/ˈspiːʃiːz/

Tłumaczenie

gatunek, gatunki

Słowa-klucze
spisz; z
Opis

SPISZ Z Zeszytu wszystkie GATUNKI ptaków.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika