Bank pomysłów

Jeżeli nie masz natchnienia na dodanie swojego skojarzenia, możesz skorzystać z poniższego Banku Pomysłów.

Angielskie słowo/wyrażenie

parent
/ˈpeərənt/

Tłumaczenie

rodzić

Słowa-klucze
para
Opis

RODZICE zawsze występują w PARAch.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

smog
/smɒɡ/

Tłumaczenie

smog

Słowa-klucze
smoke - dym; fog - mgła
Opis

Słowo smog powstało z połączenia słów smoke (dym) i fog (mgła).

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

complain
/kəmˈpleɪn/

Tłumaczenie

skarżyć się; narzekać

Słowa-klucze
komplet
Opis

On narzeka, że ten komplet jest uszkodzony.

How Complaining Rewires Your Brain For Negativity

https://www.huffingtonpost.com/dr-travis-bradberry/how-complaining-rewires-y_b_13634470.html

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

maintain
/meɪnˈteɪn/

Tłumaczenie

utrzymywać; konserwować

Słowa-klucze
mountain - góra
Opis

This mountain is expensive to maintain.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

backlog
/ˈbækˌlɒɡ/

Tłumaczenie

zaległości

Słowa-klucze
come back - wrócić; log in - zalogować się
Opis

I came BACK to work, LOGged in to my email to clear my BACKLOG.

WRÓCIŁEM do pracy, zaLOGowałem się, aby odrobić ZALEGŁOŚCI.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika