Bank pomysłów

Jeżeli nie masz natchnienia na dodanie swojego skojarzenia, możesz skorzystać z poniższego Banku Pomysłów.

Angielskie słowo/wyrażenie

serf
/sɜː(r)f/

Tłumaczenie

chłop pańszczyźniany

Słowa-klucze
surf - surfować
Opis

Certain SERF is dreaming of SURFing.

Pewien CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY marzy o SURFowaniu.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

cease
/siːs/

Tłumaczenie

przestać

Słowa-klucze
Cs - literki C
Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

complain
/kəmˈpleɪn/

Tłumaczenie

skarżyć się; narzekać

Słowa-klucze
komplet
Opis

On narzeka, że ten komplet jest uszkodzony.

How Complaining Rewires Your Brain For Negativity

https://www.huffingtonpost.com/dr-travis-bradberry/how-complaining-rewires-y_b_13634470.html

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

maintain
/meɪnˈteɪn/

Tłumaczenie

utrzymywać; konserwować

Słowa-klucze
mountain - góra
Opis

This mountain is expensive to maintain.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

backlog
/ˈbækˌlɒɡ/

Tłumaczenie

zaległości

Słowa-klucze
come back - wrócić; log in - zalogować się
Opis

I came BACK to work, LOGged in to my email to clear my BACKLOG.

WRÓCIŁEM do pracy, zaLOGowałem się, aby odrobić ZALEGŁOŚCI.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika