Bank pomysłów

Jeżeli nie masz natchnienia na dodanie swojego skojarzenia, możesz skorzystać z poniższego Banku Pomysłów.

Angielskie słowo/wyrażenie

sombre
/ˈsɒmbə(r)/

Tłumaczenie

ponury; posępny

Słowa-klucze
sombrero
Opis

You look SOMBRE in this SOMBREro.

Wyglądasz PONURO w tym SOMBREro.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

serf
/sɜː(r)f/

Tłumaczenie

chłop pańszczyźniany

Słowa-klucze
surf - surfować
Opis

Certain SERF is dreaming of SURFing.

Pewien CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY marzy o SURFowaniu.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

cease
/siːs/

Tłumaczenie

przestać

Słowa-klucze
Cs - literki C
Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

smog
/smɒɡ/

Tłumaczenie

smog

Słowa-klucze
smoke - dym; fog - mgła
Opis

Słowo smog powstało z połączenia słów smoke (dym) i fog (mgła).

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

complain
/kəmˈpleɪn/

Tłumaczenie

skarżyć się; narzekać

Słowa-klucze
komplet
Opis

On narzeka, że ten komplet jest uszkodzony.

How Complaining Rewires Your Brain For Negativity

https://www.huffingtonpost.com/dr-travis-bradberry/how-complaining-rewires-y_b_13634470.html

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika