Bank pomysłów

Jeżeli nie masz natchnienia na dodanie swojego skojarzenia, możesz skorzystać z poniższego Banku Pomysłów.

Angielskie słowo/wyrażenie

groats
/ɡrəʊts/

Tłumaczenie

kasza, kasze

Słowa-klucze
grow - uprawiać
Opis

This farmer GROWS many kinds of GROATS.

Ten rolnik UPRAWIA wiele rodzajów KASZ.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

sickle
/ˈsɪk(ə)l/

Tłumaczenie

sierp

Słowa-klucze
sick - chory
Opis

The SICK snake lying on the ground looks like a SICKLE.

Ten CHORY wąż leżący na ziemi wygląda jak SIERP.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

meteor
/ˈmiːtiə(r)/

Tłumaczenie

meteor

Słowa-klucze
meet you - poznać ciebie/was
Opis

Mr METEOR, it’s been nice to MEET YOU.

Panie METEOR, miło było PANA POZNAĆ.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

incarcerate
/ɪnˈkɑː(r)səreɪt/

Tłumaczenie

uwięzić

Słowa-klucze
in - w; car - samochód; cerate
Opis

W (IN) tym SAMOCHODZIE (CAR) widziałem ceratę, która została UWIĘZIONA (INCARCERATE).

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Angielskie słowo/wyrażenie

quad
/kwɒd/

Tłumaczenie

quad, kwad

Słowa-klucze
kłoda
Opis

Ktoś rzucił temu KŁADOWI KŁODy pod nogi, lecz on jest z tego faktu bardzo zadowolony. Mówi, że to wyzwanie.

quad is also known as an all-terrain vehicle (ATV), three-wheeler, four-track, four-wheeler, or quadricycle.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika