Bank of Ideas

If you don’t have any inspiration for an association, you can use the following Bank of Ideas.

English word/phrase

supple
/ˈsʌpəl/

Translation

jędrny; gibki

Keyword/s
supplement - suplement
Description

Thanks to this dietary SUPPLEment, my skin is SUPPLE.

Dzięki temu SUPLEmentowi diety moja skóra jest JĘDRNA.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

purgatory
/ˈpɜːɡətəri/

Translation

czyściec

Keyword/s
pure - czysty, gate - brama
Description

When souls leave PURGATORY, they may go through a PURE GATE.

Kiedy dusze opuszczają CZYŚCIEC, mogą przejść przez CZYSTĄ BRAMĘ.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

species
/ˈspiːʃiːz/

Translation

gatunek, gatunki

Keyword/s
spisz; z
Description

SPISZ Z Zeszytu wszystkie GATUNKI ptaków.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

berth
/bɜːθ/

Translation

koja (na statku); kuszetka

Keyword/s
birth - narodziny
Description

She had to give birth on a berth on a ship.

Ona musiała urodzić na koi na statku.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

shadow
/ˈʃædəʊ/

Translation

cień (rzucany przez kogoś/coś?

Keyword/s
szedł
Description

On SZEDŁ a jego CIEŃ rzucał się na chodnik.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations