Bank of Ideas

If you don’t have any inspiration for an association, you can use the following Bank of Ideas.

English word/phrase

mischief
/ˈmɪstʃɪf/

Translation

figiel, psota, szelmostwo

Keyword/s
miss - tęśknić; chief - szef
Description

There was a look of MISCHIEF in her eyes when she said, “I won’t MISS ye, CHIEF.”

W jej oczach pojawiło się ZŁOŚLIWE spojrzenie, gdy powiedziała: "Nie będę za tobą TĘSKNIĆ, SZEFIE".

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

astute
/əˈstjuːt /

Translation

bystry, przenikliwy

Keyword/s
a student - student/ka
Description

A STUDENT gave an ASTUTE response to my question.

STUDENT/KA udzielił/a BYSTRĄ odpowiedź na moje pytanie.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

supple
/ˈsʌpəl/

Translation

jędrny; gibki

Keyword/s
supplement - suplement
Description

Thanks to this dietary SUPPLEment, my skin is SUPPLE.

Dzięki temu SUPLEmentowi diety moja skóra jest JĘDRNA.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

purgatory
/ˈpɜːɡətəri/

Translation

czyściec

Keyword/s
pure - czysty, gate - brama
Description

When souls leave PURGATORY, they may go through a PURE GATE.

Kiedy dusze opuszczają CZYŚCIEC, mogą przejść przez CZYSTĄ BRAMĘ.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

species
/ˈspiːʃiːz/

Translation

gatunek, gatunki

Keyword/s
spisz; z
Description

SPISZ Z Zeszytu wszystkie GATUNKI ptaków.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations