Associations added by the user Krzysztof Potyrała

pi - π
/paɪ/

pi - π

meteor; tulip; angel; my life

The association for remembering the number π is based on the major system.

Imagine you can see a MeTeoR heading towards the earth. Surprisingly, on the meteor’s surface, you notice a TuLiP. The deadly meteor is getting closer. Thank God, your guardian aNGeL appears. When the angel appears you shout, ‘The angel saved My LiFe!’

MeTeoR – TuLiP – aNGeL - My LiFe

3.14       159         265         358

the number π = 3.14159265358…

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Pi-symbol.svg

https://clipartix.com/meteor-clipart-image-56415/

https://www.flickr.com/photos/114240786@N08/39905773105

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_(archangel)#/media/File:COA_of_Kyiv_Kurovskyi.svg

https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-svmyj

http://www.rememberg.com/Mnemonic-Systems/Major--The-Major-System-for-remembering-numbers 

Added: 13.10.2019 11:10

Europe
/ˈjʊərəp/

Europa

you - ty; rope - lina

Hey YOU! Gdzie są złoża ROPy w EUROPIE?

Nie wiem. BTW, polecam Ci ten filmik o tym jak kojarzyć kształty państw europejskich.

https://youtu.be/2L-ZYcqqGds

Added: 15.08.2019 12:29

payslip
/ˈpeɪˌslɪp/

odcinek wypłaty

pay - płacić; slip - karteczka
payslip - odcinek wypłaty

My company used to PAY my salary and give me a SLIP of paper. It was a PAYSLIP.

Moja firma WYPŁACAŁA mi wypłatę i dawała mi KARTECZKĘ. To był ODCINEK WYPŁATY.

https://www.flickr.com/photos/dhwright/6622355997

Added: 12.08.2019 08:59

marten
/ˈmɑː(r)tɪn/

kuna

smarter - mądrzejsza
marten - kuna

This MARTEN is sMARTEr than you think.

Ta KUNA jest MĄDRZEJSZA niż myślisz.

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=300043&picture=marten

Added: 09.08.2019 11:36

down
/daʊn/

puch; meszek

down - na dole
down - puch; meszek

Look DOWN! Our DOWN looks cute.

Popatrz na DÓŁ. Nasz PUCH wygląda ślicznie.

Czy to PUCH czy MESZEK na tych piórkach?

Added: 28.06.2019 17:26