Skojarzenia dodane przez użytkownika Krzysztof Potyrała

box
/bɒks/

bukszpan

box - pudełko
box - bukszpan

The shrubs of BOX look like BOXes.

Krzewy BUKSZPANU wyglądają jak PUDEŁKA.

https://www.flickr.com/photos/la-citta-vita/5963976612

Dodano: 14.05.2019 14:33

sauna
/ˈsɔːnə/

sauna

sonar
Dodano: 07.05.2019 09:30

constitution
/ˌkɒnstɪˈtjuːʃ(ə)n/

konstytucja

constitution - konstytucja
constitution - konstytucja

The CONSTITUTION of 3 was adopted on 3rd May, 1791 by the Great Sejm for the Polish–Lithuanian Commonwealth.

KONSTYTUCJA 3 maja, została uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

By Michał Gröll (1722-1798), printer - http://polona.pl/item/1196273/5/ - free polish digital library, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36296253

Dodano: 03.05.2019 10:56

flag
/flæɡ/

flaga

flaga
flag - flaga

This is the Polish FLAG.

To jest polska FLAGa.

National Flag Day of the Republic of Poland is on the 2nd of May.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypada na 2 maja.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.jpg

Dodano: 02.05.2019 08:34

vocation
/vəʊˈkeɪʃ(ə)n/

powołanie

vacation - wakacje
vocation - powołanie

Dad! VACATION will be my VOCATION.

Tato! WAKACJE będą moim POWOŁANIEM.

https://fshoq.com/free-photos/p/121/father-with-daughter-family-on-the-sandy-beach-during-vacation

Dodano: 30.04.2019 11:37