Skojarzenia dodane przez użytkownika Krzysztof Potyrała

Europe
/ˈjʊərəp/

Europa

you - ty; rope - lina

Hey YOU! Gdzie są złoża ROPy w EUROPIE?

Nie wiem. BTW, polecam Ci ten filmik o tym jak kojarzyć kształty państw europejskich.

https://youtu.be/2L-ZYcqqGds

Dodano: 15.08.2019 12:29

payslip
/ˈpeɪˌslɪp/

odcinek wypłaty

pay - płacić; slip - karteczka
payslip - odcinek wypłaty

My company used to PAY my salary and give me a SLIP of paper. It was a PAYSLIP.

Moja firma WYPŁACAŁA mi wypłatę i dawała mi KARTECZKĘ. To był ODCINEK WYPŁATY.

https://www.flickr.com/photos/dhwright/6622355997

Dodano: 12.08.2019 08:59

marten
/ˈmɑː(r)tɪn/

kuna

smarter - mądrzejsza
marten - kuna

This MARTEN is sMARTEr than you think.

Ta KUNA jest MĄDRZEJSZA niż myślisz.

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=300043&picture=marten

Dodano: 09.08.2019 11:36

down
/daʊn/

puch; meszek

down - na dole
down - puch; meszek

Look DOWN! Our DOWN looks cute.

Popatrz na DÓŁ. Nasz PUCH wygląda ślicznie.

Czy to PUCH czy MESZEK na tych piórkach?

Dodano: 28.06.2019 17:26

vigilant
/ˈvɪdʒɪlənt/

czujny; baczny

wigilia
vigilant - czujny; baczny

W WIGILIĘ Bożego Narodzenia należy być CZUJNYM wypatrując pierwszej gwiazdki.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wigilia_potrawy_76.jpg

Dodano: 05.06.2019 09:31