Skojarzenia dodane przez użytkownika Krzysztof Potyrała

says
/sez/

mówi

Sezam
says - mówi

 Przywódca czterdziestu rozbójników stoi przed skałą
 i MÓWI: SEZamie, otwórz się!
 He SAYS, "SEZamie, otwórz się!"

https://www.flickr.com/photos/nationallibrarynz_commons/19006803796 

Dodano: 07.01.2019 17:40

alike
/əˈlaɪk/

jednakowy; taki sam

like - lubić

Do you LIKE this short film? Are the boy and his father ALIKE?

Czy PODOBA ci się ten film? Czy chłopiec i jego ojciec SĄ TACY SAMI?

Dodano: 11.12.2018 18:49

thin
/θɪn/

chudy; cienki; szczupły

think - myśleć

Finish the sentence: I THINk that the Japanese are THIN because …

Dokończ zdanie: MYŚLĘ, że Japończycy są CHUDZI/SZCZUPLI ponieważ …

Dodano: 22.11.2018 10:15

phone
/fəʊn/

telefon

telefon

Ten teleFON jest niesamowity!

Dodano: 13.11.2018 14:00

social media
/ˈsəʊʃ(ə)l ˈmiːdiə/

media społecznościowe

so - tak; social - społeczny, towarzyski

Is SOCIAL MEDIA really so SOCIAL?

Czy MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE są naprawdę takie SPOŁECZNE?

 

https://www.youtube.com/watch?v=1IW3y3x6o_g

Dodano: 20.10.2018 08:35