Skojarzenia dodane przez użytkownika Krzysztof Potyrała

down
/daʊn/

puch; meszek

down - na dole
down - puch; meszek

Look DOWN! Our DOWN looks cute.

Popatrz na DÓŁ. Nasz PUCH wygląda ślicznie.

Czy to PUCH czy MESZEK na tych piórkach?

Dodano: 28.06.2019 17:26

vigilant
/ˈvɪdʒɪlənt/

czujny; baczny

wigilia
vigilant - czujny; baczny

W WIGILIĘ Bożego Narodzenia należy być CZUJNYM wypatrując pierwszej gwiazdki.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wigilia_potrawy_76.jpg

Dodano: 05.06.2019 09:31

box
/bɒks/

bukszpan

box - pudełko
box - bukszpan

The shrubs of BOX look like BOXes.

Krzewy BUKSZPANU wyglądają jak PUDEŁKA.

https://www.flickr.com/photos/la-citta-vita/5963976612

Dodano: 14.05.2019 14:33

sauna
/ˈsɔːnə/

sauna

sonar
Dodano: 07.05.2019 09:30

constitution
/ˌkɒnstɪˈtjuːʃ(ə)n/

konstytucja

constitution - konstytucja
constitution - konstytucja

The CONSTITUTION of 3 was adopted on 3rd May, 1791 by the Great Sejm for the Polish–Lithuanian Commonwealth.

KONSTYTUCJA 3 maja, została uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

By Michał Gröll (1722-1798), printer - http://polona.pl/item/1196273/5/ - free polish digital library, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36296253

Dodano: 03.05.2019 10:56