Skojarzenia dodane przez użytkownika Krzysztof Potyrała

Boxing Day
/ˈbɒksɪŋ deɪ/

drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

box - pudełko

Boxing Day is widely celebrated in countries that are part of the British Commonwealth. It's origins are obscure, but they date back centuries.

Dodano: 27.12.2017 16:27

truce
/truːs/

rozejm

a true story - prawdziwa historia

It’s a TRUE Story of the Christmas TRUCE along the Western Front of World War I around Christmas 1914.

To jest PRAWDZIWA HISTORIA ROZEJMU bożonarodzeniowego na froncie zachodnim w czasie I wojny światowej w dniach Bożego Narodzenia 1914.

Dodano: 27.12.2017 16:04

coexist
/ˌkəʊɪɡˈzɪst/

koegzystować, współistnieć

koegzystować

In Jerusalem, Muslims, Jews and Christians need to COoperate to EXIST. They have COEXISTed here for centuries.

W Jeruzalem, muzułmanie, żydzi i chrześcijanie muszą WSPÓŁpracować, aby ISTNIEĆ. Oni WSPÓŁEGZYSTUJĄ tutaj od wieków.

https://www.flickr.com/photos/zeevveez/8053233715

Dodano: 07.12.2017 07:58

race
/reɪs/

wyścig; ścigać się

raca; rejs

Prowadzący wystrzelił RACĘ i WYŚĆIG ruszył! Rozpoczął się nietypowy WYŚCIG - REJS dookoła świata.

By Don Ramey Logan - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25386722

Dodano: 07.12.2017 07:48

Nativity
/nəˈtɪvəti/

narodzenie Chrystusa; szopka (bożonarodzeniowa)

na TV

NA TV można oglądać ten wideoklip o NARODZINACH CHRYSTUSA. Tytuł tego wideoklipu to: Bethlehemian Rhapsody.

with lyrics: https://www.youtube.com/watch?v=IxvMkSKRWOA

Dodano: 06.12.2017 08:31