Skojarzenia dodane przez użytkownika Krzysztof Potyrała

whale
/weɪl/

wieloryb

wait - czekać; while - chwila

The WHALE was WAITing a really long WHILE for help.

Ten WIELORYB CZEKAŁ długą CHWILĘ na pomoc.

Dodano: 14.07.2018 10:58

minutes
/ˈmɪnɪts/

sprawozdanie; protokół

minute - minuta

How many MINUTES does it take to read the detailed MINUTES?

Ile MINUT zajmuje przeczytanie szczegółowego SPRAWOZDANIA/PROTOKOŁU?

Dodano: 14.07.2018 09:30

roller

wałek; walec

roll
Dodano: 04.07.2018 20:00

transparent
/trænsˈpærənt/

przezroczysty; transparentny

transparent

Ten TRANSPARENT jest PRZEZROCZYSTY, gdyż jest wykonany z PRZEZROCZYSTEGO drewna.

Want to read more about optically transparent wood? https://www.kth.se/en/forskning/artiklar/kth-forskare-har-uppfunnit-genomskinligt-tra-1.638511

https://pixabay.com/en/sign-placard-message-women-girls-1144321/

Dodano: 03.07.2018 14:35

superhuman
/suːpə(r)ˈhjuːmən/

nadludzki

super; human - ludzki

Do Paralympic athletes have SUPERHUMAN powers? IMHO, they are SUPER-motivated HUMANS with a strong will to overcome their disabilities. Enjoy the film!

Czy paraolimpijczycy mają NADLUDZKIE moce? Moim skromnym zdaniem, oni są SUPERzmotywowanymi OSOBAMI z ogromną wolą przezwyciężania swoich ułomności. Miłego oglądania!

Dodano: 02.07.2018 19:46