indicate
/ˈɪndɪkeɪt/

wskazywać, wskazać

India - Indie, cat - kot

‘This sign INDICATES that the tea is from INDIA,’ a wise CAT said.

Ten znak WSKAZUJE, że ta herbata jest z INDII. – rzekł mądry KOT.

Dodano: 30.12.2016 17:43