chair
/tʃeə(r)/

krzesło

czerwony
chair - krzesło

To KRZESŁO jest CZERwone. 

Dodano: 17.01.2017 20:48