journey
/ˈdʒɜː(r)ni/

podróż

January - styczeń
journey - podróż

My JOURNEY will be in JANUARY.

Moja PODRÓŻ będzie w STYCZNIU.

Autor
Eliza Ewangelista Skojarzenia użytkownika
Dodano: 17.02.2018 17:16