water
/ˈwɔːtə(r)/

woda

wata

WODA z WATĄ.

Autor
Natalka Skojarzenia użytkownika
Dodano: 22.03.2018 15:04