patient
/ˈpeɪʃ(ə)nt/

cierpliwy

patient - pacjent

This PATIENT is really PATIENT.

Ten PACJENT jest naprawdę CIERPLIWY.

Autor
xddd@xddd Skojarzenia użytkownika
Dodano: 15.06.2018 12:30