truant
/ˈtruːənt/

wagarowicz

true ant - prawdziwa mrówka

Every TRUE ANT is not a TRUANT!

Każda PRAWDZIWA MRÓWKA nie jest WAGAROWICZEM!

Dodano: 15.10.2018 12:36