follow
/ˈfɒləʊ/

śledzić

flow - przepływ
follow - śledzić

She FOLLOWs the FLOW of the world news.

Ona ŚLEDZI PRZEPŁYW informacji o świecie.

Źródło:https://vimeo.com/123529395

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Gabriela User's associations
Added: 23.10.2017 19:50