hear
/hɪə(r) /

słyszeć

here - tutaj
hear - słyszeć

  • Why do I have these earphones HERE? I can't HEAR birds singing!
  • Po co mi te słuchawki TUTAJ? Przez nie nie SŁYSZĘ śpiewu ptaków!

https://vimeo.com/162684861

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Gabriela User's associations
Added: 08.11.2017 17:55