donate
/dəʊˈneɪt/

dawać datki; oddać; ofiarować

donut
donate - dawać datki; oddać; ofiarować

He can DONATE his DONUT to charity.

On może DAĆ / OFIAROWAĆ swojego PĄCZKA / DONUTA na cele dobroczynne.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Mikołaj Krupiński User's associations
Added: 12.12.2017 16:54