down
/daʊn/

na dół

dawno
down - na dół

DAWNo temu kot wyszedł na najwyższe drzewo w Podjuchach* i nie potrafi zejść NA DÓŁ.

* Podjuchy - dzielnica Szczecina skąd pochodzi autorka skojarzenia

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Anna Jasińska User's associations
Added: 29.10.2018 19:46