Associations added by the user Charlie

tired
/ˈtaɪə(r)d/

zmęczony

tire - opona
tired - zmęczony

This TIRE is TIRED. 
Ta OPONA jest ZMĘCZONA.

Źródło: https://pixabay.com/pl/opona-ko%C5%82o-vintage-antyczny-stary-416189/

Added: 13.12.2017 16:38

ship
/ʃɪp/

statek

sheep - owca
ship - statek

There’s a SHEEP is on the SHIP.
OWCA jest na STATKU.

Źródło:
https://pixabay.com/pl/owiec-czarny-zwierz%C4%85t-black-sheep-2713999/
https://pixabay.com/pl/statek-piracki-statek-piraci-%C5%BCagiel-2028574/

Added: 08.12.2017 21:58

book
/bʊk/

książka

God - Bóg
book - książka

The God and his BOOK.
BÓG i jego książka.

Źródłó: https://pixabay.com/pl/moj%C5%BCesz-prorok-pisanie-broda-osoba-2715485/

Added: 08.12.2017 21:27

be in jeopardy
/ˈdʒepə(r)di/

być zagrożonym, w niebezpieczeństwie

gepard
be in jeopardy - być zagrożonym, w niebezpieczeństwie

Te młode GEPARDY są w NIEBEZPIECZEŃSTWIE.

The young CHEETAHS are in JEOPARDY.

Źródło:
https://pixabay.com/pl/nosoro%C5%BCec-kaaziranga-agresywne-2954045/
https://pixabay.com/pl/cheetahs-yankees-dw%C3%B3ch-razem-1563644/

Added: 08.12.2017 20:45

lamb
/læm/

jagnię, jagniątko, owieczka; mięso z jagnięcia, jagnięcina

lamp - lampa
lamb - jagnię, jagniątko, owieczka; mięso z jagnięcia, jagnięcina

A LAMB is lying under a LAMp in a solarium and is tanning.

BARANEK leży pod LAMpą w solarium i opala się.

Źródło:  https://pixabay.com/p-1295638    https://pixabay.com/p-160040

Added: 08.12.2017 19:20