Associations added by the user Oskarek

impostor
/[ɪm'pɔstə(r)]/

oszust

pasta - makaron
impostor - oszust

There was an IMPOSTOR in my PASTA! What looked like a tomato turned out to be red pepper!

 

https://knowyourmeme.com/memes/among-drip

Added: 08.04.2021 08:54

caw
/kɔː/

krakać; krakanie

cow - krowa; crow - wrona
caw - krakać; krakanie

The CROW said, 'I heard weird noises outside. When I went to check what was happening, it turned out to be three COWs that were CAWing!'

Wrona powiedziała: " Słyszałam dziwne odgłosy na zewnątrz. Kiedy poszłam sprawdzić, co się dzieje, okazało się, że to były trzy krowy, które krakały!

Źródło zdjęcia: https://pl.m.wiktionary.org/wiki/kraka%C4%87
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-obkzm 

Added: 16.12.2019 21:17

eggplant
/ˈeɡˌplɑːnt/

bakłażan

egg - jajko, plant - roślina; sadzić
eggplant - bakłażan

In order to make a tasty EGGPLANT dish, you'll need to PLANT an EGG into the ground... Wait a second... Who made this recipe?

Aby zrobić smaczne danie z BAKŁAŻANA, musisz ZASADZIĆ JAJKO w ziemi... Zaczekaj chwilę... Kto przygotował ten przepis?

Źródło zdjęcia: ...........

Added: 16.12.2019 20:52

stationery
/ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/

materiały biurowe; przybory piśmiennicze

station - stacja, dworzec
stationery - materiały biurowe; przybory piśmiennicze

I needed to buy STATIONERY​​​​​​, so I went to a shop near the bus STATION​​​​​​.

Musiałem kupić MATERIAŁY BIUROWE, więc poszedłem do sklepu przy DWORCU autobusowym.

Źródło zdjęcia: http://artsquare.pk/product/camera-c430w-4k-with-waterproof-cover/

Added: 16.12.2019 20:45

hay
/heɪ/

siano

hey - cześć
hay - siano

Hey Mark! I've just been on a farm and there was a lot of hay there. 

Hej Mark! Byłem na farmie i było tam dużo siana

Źródło ilustracji: 

Added: 16.12.2019 20:37