Associations added by the user Natalka

light
/laɪt/

światło

light - lekki
light - światło

The LIGHT is super-LIGHT.

Added: 29.10.2019 14:14

flood
/flʌd/

powódź; zalewać

food - jedzenie
flood - powódź; zalewać

What does this artistic picture show?

This is a FLOOD of FOOD.

Added: 29.10.2019 14:07

taste
/teɪst/

smak; smakować; próbować

test - testować
taste - smak; smakować; próbować

I am now TESTing the TASTE of this drink.

Ja teraz TESTUJE SMAK tego napoju.

Added: 28.05.2019 12:27

expect
/ɪkˈspekt/

spodziewać się, oczekiwać

expert - ekspert
expect - spodziewać się, oczekiwać

This EXPERT EXPECTS to get some praise.

Ten EKSPERT SPODZIEWA SIĘ,  że dostanie pochwałę.

Added: 28.05.2019 12:10

typical
/ˈtɪpɪk(ə)l/

typowy

tropical - tropikalny
typical  - typowy

This TROPICAL bean is a TYPICAL bean.

Ta TROPICAL fasolka jest TYPICAL fasolką.

Added: 26.03.2019 14:21