Associations added by the user ramol

treasurer
/ˈtreʒərə(r)/

skarbnik

treasure
treasurer - skarbnik

"Our TREASURER is a real TREASURE to the company, he never makes any mistakes in Excel!"

źródło obrazka: https://www.theinteriorgallery.com/pd-large-pirate-treasure-chest.cfm

Added: 15.12.2021 15:38

scenario
/səˈnɑːriəʊ/

scenariusz

scena
scenario - scenariusz

"-co mam robić na scenie?

-wszystko masz napisane w SCENARIUSZU"

źródło obrazka: https://www.infomusic.pl/poradnik/36380,poradnik-scena-najwazniejsza-czesc-teatru-2

Added: 15.12.2021 15:32

letter
/ˈletə(r)/

list

litera
letter - list

LIST składa się z wielu LITER.

A LETTER consists of many LETTERS.

źródło obrazka: https://texblog.org/2007/08/15/writing-a-letter-in-latex/

Added: 15.12.2021 15:27

obligation
/ˌɒblɪˈɡeɪʃ(ə)n/

obowiązek

obligacja

Po zaciągnięciu OBLIGACJI mamy OBOWIĄZEK ją spłacać.

Added: 15.12.2021 15:23

arrange
/əˈreɪndʒ/

zorganizować

aranżacja
arrange - zorganizować

-"Mój salon jest już przestarzały, muszę ZORGANIZOWAĆ nową ARANŻację"

źródło obrazka: https://www.urzadzamy.pl/galeria/ponadczasowa-aranzacja-wnetrz-malego-apartamentu/gg-Yeox-wnjJ-aBCN/gp-MFrd-U8By-D8RP

Added: 15.12.2021 15:18